Website thương mại điện tử – NinoMart.com

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Mezamart

Mã số thuế: 0313699428

Điện thoại: 09777 86471

Địa chỉ: 20 – 22 đường 47, Phường 4, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh