ninomart Đèn bàn từ ống nước sắt phong cách Retro
Sáng tạo

Đèn bàn từ ống nước sắt phong cách Retro

Posted On February 7, 2018 at 9:25 am by / No Comments

Tập hợp các mẫu đèn bàn được các nghệ nhân sáng tác từ ống nước sắt và các phụ kiện của chúng. Nếu bạn là người thích “quậy” thì đây là các ý tưởng tham khảo giá trị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss